اینفوگرافیک
عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در تیر ماه ۱۴۰۱
اینفوگرافیک
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل بخشی از عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در قالب اینفوگرافیک زیر قابل رویت می باشد

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۱۲