باهدف بررسی آخرین وضعیت محل دفن دائم زباله؛
بازدید کارشناس بازرسی شهرداری منطقه ۴ از محل دفن دائم زباله در طالب قشلاقی
باهدف بررسی آخرین وضعیت محل دفن دائم زباله؛
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در راستای بررسی آخرین وضعیت محل دفن دائم زباله کارشناس بازرسی شهرداری منطقه ۴ باهمراهی رئیس سازمان مدیریت پسماند ومعاون فنی اجرایی سازمان از محل دفن دائم زباله بازدید کرد

مسعود جاوید کارشناس بازرسی شهرداری منطقه چهار در این بازدید ضمن اعلام رضایت از وضعیت محل دفن دائم زباله از همکاران شاغل در محل دفن دائم زباله تقدیر وتشکر کرد
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۱۶