بهزاد اسدی  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل خبر داد؛
همزمان باروز زمین پاک؛بیش از۱۲۰۰ نهال در ایستگاه موقت زباله کاشته شد
بهزاد اسدی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل خبر داد؛
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل از کاشت بیش از ۱۲۰۰ نهال در ایستگاه موقت زباله همزمان با روز جهانی زمین پاک خبر داد

بهزاد اسدی گفت: با توجه به دستور محمود صفری شهردار اردبیل افزایش فضای سبز ایستگاه موقت زباله در دستور کار سازمان قرار گرفته است و همزمان با روز زمین پاک ۱۲۰۰ نهال در ایستگاه موقت زباله کاشته شد


رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل ادامه داد:این اقدام با هدف توسعه فضای سبزدر محل ایستگاه موقت زباله است

اسدی ادامه داد: بقیه اقدام‌های حفاظتی،عمرانی وزیباسازی شامل زیرسازی، فنس‌کشی و تداوم گسترش فضای سبز درایستگاه موقت زباله ومحل دفن دائم است
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۱۶