شعار سال۱۴۰۰«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

شعار سال۱۴۰۰«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۹