نشست نخستین جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند با حضور اعضای شورا در محل سازمان برگزار شد

نشست نخستین جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند با حضور اعضای شورا در محل سازمان برگزار شد
جهت هم اندیشی مدیریت پسماند شهرستان

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل نشست نخستین جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند با حضور اعضای شورا در محل ساختمان اداری سازمان برگزار شد


 

دراین جلسه که باحضور معاون خدمات شهری شهردار،عضوشورای شهر،رئیس سازمان مدیریت پسماند،معاون فنی اداره کل محیط زیست وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد تصمیمات وهم اندیشی در رابطه با مشکلات سازمان،نوع دفن زباله برنامه های کاری عمرانی وفنی اجرائی سازمان اتخاذ شد

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۲۲