امحای بیش از ۲۰تن مواد غذایی ادویه جات فاسد

امحای بیش از ۲۰تن مواد غذایی ادویه جات فاسد
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۷