بازدید دکتر لطف اللهیان از واحد موتوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل

بازدید دکتر لطف اللهیان از واحد موتوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۱۱