ارتباط با ما
شماره مستقیم سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل
045-33669010
045-33669020
دورنگار: 
045-33669010
آدرس:
اردبیل، خیابان اتوبوسرانی(مالک اشتر) ، ساختمان شماره 2 شهرداری اردبیل طبقه 6، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل
کد پستی: 561988023
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۷۵۸