بهزاد اسدی
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۴۲۳