درباره سازمان
«آشنایی با سازمان مدیریت پسماند»

 
  •  
  •  
پسماند که در اصطلاح عامیانه به آن زباله گفته می شود به کلیه مواد زائد حاصل فعالیت های انسان و حیوان اطلاق می گردد. این مواد در نگاه اول کاملاً بی مصرف و غیر قابل استفاده به نظر می رسند، پسماندها از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص دارای تنوع زیادی هستند که توسط بخش های مختلف خدماتی، خانگی، تجاری، حمل و نقل، مراکز صنعتی، بهداشتی و درمانی و .... تولید می شوند.
به طور کلی می توان مراحل مدیریت پسماند را به مراحل: تولید، جابه جایی، ذخیره و پردازش در محل، حمل و نقل،  پردازش و بازیافت و دفع تقسیم بندی نمود

متأسفانه در اکثر مناطق کشور جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماندها هزینه مالی زیادی به بار می آورد که چنانچه به صورت اصولی انجام نشود ، خسارت غیر قابل جبرانی از نظر محیط زیست و منابع طبیعی نیز به وجود می آورد .

اساس مدیریت پسماند در کشور ما به صورت مستقیم به عهده شهرداری ها می باشد که در سال های اخیر در بعضی از شهرها سازمانی به نام سازمان مدیریت پسماند تأسیس شده که یکی از فعالیت مهم آن جمع آوری ، حمل و دفع زباله می شود .در شهر کرمان نیز این مهم توسط سازمان خدمات موتوری و معاونین خدمات شهری شهرداری های مناطق و تحت نظارت عالیه سازمان مدیریت پسماند انجام می شود. 
نگاهی اجمالی به مدیریت پسماند در جهان
 
1- مدیریت پسماند در کشور های در حال توسعه:
بسیاری از کشورها همچون فیلیپین و اندونزی در حال تدوین سیاستهای زیست محیطی در جهت مدیریت مناسب پسماندها می باشند در حالی که در اعمال و اجرای این سیاست ها همچنان مشکلات قابل توجهی وجود دارد .
دفع پسماند ها در این کشورها از طریق دفع کنترل شده و یا بعضا مراکز دفن مهندسی است . استفاده از کمپوست و بازیافت در این کشورها رو به افزایش است . همچنین استفاده از زباله سوز نیز در بیمارستانهای این کشور ها رایج است.
در بسیاری از موارد جمع آوری به صورت تفکیک از مبدا و بازیافت می باشد. بازیافت در کشورهای در حال توسعه در حال رشد می باشد اما اغلب پسماند های قابل بازیافت جمع آوری شده به دلیل کثیفی و اختلاط از کیفیت خوبی بر خوردار نمی باشد.
2- مدیریت پسماند در کشور های توسعه یافته :
در شهر های کوچک واقع در کشورهای توسعه یافته ،مشارکت شهروندان در امر بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها با هدف کاهش میزان پسماند از طریق سیاستهای محلی به حد اکثر خود رسیده است .
علیرغم حجم بالای پسماند در این کشور ها ،مدیریت پسماندها به نحو مطلوبی انجام می گیرد به طوری که نرخ جمع آوری در کشورهای توسعه یافته معادل۱۰۰درصد بوده و حداکثر پسماندها از طریق سوزاندن در زباله سوزها دفع می گردد. اکثر زباله سوزهای مخصوص پسماندهای جامد شهری موجود در جهان در کشور های توسعه یافته آسیا قرار دارد.
3- ضرورت مدیریت بهینه پسماند در کشور:
در حال حاضر روزانه تقریبا 50۰۰۰ تن  پسماند در شهر ها و روستا های کشور تولید می شود که از این میزان در حدودا 38000 تن شهری و ما بقی روستایی می باشد. سالانه مقدار قابل تو جهی ازمواد قابل بازیافت مانند کاعذ و پلاستیک در دل خاک مدفون می شوند ، در صورتی که پسماند های عادی پردازش شوند ، حدود ۷۱ در صد آن قابل بازیافت می باشد و حدود ۲۵در صد آن قابل استفاده در سیستم های  RDFو REJECT سوز میباشد و میزان بسیار کمی به محل دفن انتقال خواهد یافت.
 
 
معرفی سازمان مدیریت پسماند اردبیل
سازمان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و ماده ۱۰ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸7 تاسیس می گردد و وابسته به شهرداری اردبیل می باشد، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد و مواد این اساسنامه و آئین نامه های مصوب اداره می شود.
 
اهداف و سیاست های سازمان مدیریت پسماند اردبیل
 
اهداف سازمان در چارچوب وظایف و مأموریت‌های شهرداری اردبیل عبارت است از:
 
*-مدیریت و اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهر براساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش، امحاء و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری ،ساختمانی و عمرانی،
*-تهیه و طرح ها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اجرائی با رعایت صرفه و صلاح سازمان مدیریت پسماند،
*-افزایش توان کارشناسی  سازمان مدیریت پسماند،
*-کاهش تصدی گری و بسترسازی لازم بمنظور مشارکت هر چه بیشتر و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیت های سازمان با رعایت مقررات مربوطه،
*-گسترش همکاریهای مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی،
*-جلب رضایت شهروندان،
*-حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری،
*-بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع صحیح پسماندهای جامد،
*-طراحی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در امور مربوط به ماشین آلات مورد نیاز و سرویس و نگهداری آنها با تکنولوژی های روز،
*-مدیریت بهینه در امور کاهش میزان تولید، تفکیک در مبدأ، بازیافت مواد قابل استفاده، پردازش،امحاء و دفع بهداشتی پسماند،
*- ارتقاء سطح فرهنگ و مشارکت عمومی شهروندان در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی و ... .
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۶۷۹